SPORTADMINISTRATIE/BBC Pelt streeft naar de bescherming van uw privacy. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken die wij krijgen zodra BBC Pelt uw gegevens ingeeft in onze SPORTADMINISTRATIE-software. Bovendien leggen wij ons beleid omtrent het gebruik van cookies uit. Dit beleid is van toepassing op elkeen die gebruik maakt van onze software.

ARTIKEL 1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
1.1 Zodra BBC Pelt u registreert als clublid in deze software, kunnen wij uw informatie bewaren zoals naam, adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsinformatie, medische informatie en andere informatie die voor BBC Pelt nodig zijn om een correcte service te leveren als sportclub.
1.2 Welke gegevens BBC Pelt juist van u kan bijhouden, kan u ten allertijde raadplegen zodra u zicht aanlogt in de software via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij uw sportclub
1.3 Naast uw persoonlijke gegevens kan BBC Pelt ook informatie verzamelen die u geeft bij het invullen van tevredenheidrapportages of sportieve informatie zoals de ploegen waarin u deelneemt, evaluaties, scoutinggegevens en andere informatie die nodig zijn voor een correcte behandeling van u als clublid binnen uw sportclub.
1.4 SPORTADMINISTRATIE kan informatie bewaren omtrent het gebruik van de online software zoals: browser informatie, IP-adres en het type apparaat dat u gebruikt om onze software te gebruiken.
ARTIKEL 2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN OVER U VAN ANDEREN
2.1 SPORTADMINISTRATIE verzamelt GEEN informatie die afkomstig is van andere websites, software of sociale netwerken.
ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
3.1 SPORTADMINISTRATIE gebruikt een basis van uw persoonlijke gegevens om uw login/account te garanderen. Deze informatie/verwerking wordt nader uitgelegd via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij sportadministratie
SPORTADMINISTRATIE gebruikt in geen enkel geval persoonlijke gegevens voor 'direct marketing'
SPORTADMINISTRATIE gebruikt in geen enkel geval persoonlijke gegevens voor 'prospects/profiling', maw elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als bedoeling de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren en interesses, verplaatsingen, enz. te voorspellen of analyseren wordt door SPORTADMINISTRATIE vermeden.
Het vaststellen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze wordt weergegeven voor u en uw apparaat;
Het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, testen, onderzoeken en verbeteren van de service en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies;
Het beschermen van ons recht of eigendom of de rechten en eigendommen van anderen, het opsporen en onderzoeken van illegale activiteiten en inbreuken op enige overeenkomst die wij hebben gesloten met BBC Pelt.
3.2 BBC Pelt gebruikt uw persoonlijke informatie op de volgende wijze:
Het leveren van de sportclub gerelateerde diensten en het uitvoeren van hun verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en BBC Pelt;
Het sturen van berichten die betrekking hebben op de sportclub via e-mail, telefoon of sms;
Het sturen van informatie via e-mail, post, telefoon of sms omtrent lidgelden, vergoedingen en andere informatie waarvan wij denken dat die interessant zijn voor u;
U toe te staan te participeren in de interactieve aspecten van onze software, indien u dat wenst;
ARTIKEL 4. DELEN VAN INFORMATIE
4.1 SPORTADMINISTRATIE deelt uw gegevens enkel in volgende situaties:
In het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen, kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de aanstaande verkoper of koper van het voornoemde bedrijf of activa;
Indien wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te delen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van SPORTADMINISTRATIE, onze klanten of anderen, zullen wij ons aan die verplichting houden. Het voornoemde strekt ook tot het uitwisselen van informatie met andere vennootschappen en organisaties met als doel het beschermen tegen fraude, het risico omtrent krediet te verlagen en het opsporen en voorkomen van criminaliteit.
4.2 BBC Pelt kan informatie die zij verzameld hebben van u vrijgeven onder de volgende omstandigheden:
Zij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met coaches, trainers en andere sportclub-afgevaardigden. Wie welke gegevens via de software kan raadplegen of beheren kan u steeds raadplegen via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij uw sportclub;
Zij kunnen informatie samenvoegen of anderszins anonimiseren en deze data vervolgens delen met derde partijen, maar verbinden zich hierbij om u hierover eerst te berichten en toestemming te vragen;
Indien BBC Pelt uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor 'direct marketing', zal BBC Pelt hiervoor uw toestemming moeten vragen.
Indien BBC Pelt uw persoonlijke gegevens wenst door te geven , zal BBC Pelt hiervoor uw toestemming moeten vragen.
ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN UW FEEDBACK OP DE SOFTWARE
5.1 De feedback die u over onze online software geeft, stelt ons in staat om de service te verbeteren en adequaat te reageren op uw behoeftes en de behoeftes van uw sportclub.
5.2 Indien u toegang heeft tot de helpdesk-functie, zullen wij uw tickets en gegevens die u hierdoor deelt enkel nuttigen om uw vraag, probleem of voorstel te beantwoorden, op te lossen of te analyseren.
ARTIKEL 6. UW KEUZES BETREFFENDE INFORMATIE
6.1 U en uw ontvangers kunt aangeven geen e-mails te willen ontvangen van BBC Pelt door te klikken op de 'uitschrijf link' welke wordt gegeven in elke e-mail.
6.2 U en uw ontvangers kunnen te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen via e-mail door contact met BBC Pelt op te nemen via bbcpelt@sportadministratie.be
ARTIKEL 7. COOKIEBELEID
7.1 SPORTADMINISTRATIE maakt GEEN gebruik van cookies.
7.2 SPORTADMINISTRATIE maakt voor sommige functies gebruik van bestaande, externe programmatie die werd aangekocht of waarvoor een licentie werd aangekocht. Het kan dat deze externe programmatie gebruik maakt van cookies. Houdt er rekening mee houden dat deze externe functionaliteiten hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid.
7.2.2 Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.
7.2.3 Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.sprintr.be).
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina's van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
7.2.4 Uw toestemming
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.
U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
Uw browserinstellingen veranderen
Wij wijzen u erop dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de 'Help' functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.
Cookie instellingen in Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari
7.2.5 Meer informatie over cookies
Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/
Internet Advertising Bureau
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kunt terugvinden: http://www.youronlinechoices.eu/
ARTIKEL 8. WEBSITES VAN DERDEN
8.1 Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites van aan ons gelieerde netwerken, adverteerders, samenwerkende bedrijven of andere partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, moet u er rekening mee houden dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verschaft.
ARTIKEL 9. UW GEGEVENS OP DE WEBSITE VAN BBC Pelt
9.1 Indien BBC Pelt een website-functie gebruikt aangeboden door SPORTADMINISTRATIE, is SPORTADMINISTRATIE verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de functionaliteiten aangeboden op deze website.
9.2 BBC Pelt is verantwoordelijk voor de structuur en inhoud die op deze websites worden aangeboden.
9.3 Of u vernoemd mag worden op deze website en met welke gegevens, is een overeenkomst tussen u en BBC Pelt
ARTIKEL 10. HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN
10.1 SPORTADMINISTRATIE/BBC Pelt geeft om de beveiliging van uw informatie en gebruikt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de integriteit en beveiliging van alle informatie die wij verzamelen te bewaren.
10.2 SPORTADMINISTRATIE wordt gehost bij Nucleus en staat op een server die enkel en alleen toegankelijk is voor de SPORTADMINISTRATIE-software, -websites en -functionaliteiten.
10.3 Het beheer van onze server op het hoogste niveau van deze server is heel zwaar ingesteld!
10.4 De SPORTADMINISTRATIE software en functies zijn versleuteld met een SSL-certificaat.
10.5 Geen enkel veiligheidssysteem is echter ondoordringbaar. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van onze servers, noch kunnen wij garanderen dat de informatie die gebruikers geven niet zal worden onderschept als dit via het internet aan ons wordt doorgegeven.
ARTIKEL 11. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN
11.1 SPORTADMINISTRATIE voorziet de functionaliteiten om alle gegevens te bewaren, ongeacht de leeftijd. De verantwoordelijkheid voor het bewaren van de gegevens van kinderen jonger dan 16 ligt bij BBC Pelt .
11.2 BBC Pelt neemt de verantwoordelijkheid om bij minderjarigen (onder 16) de toestemming te krijgen van een gerelateerde meerderjarige.
ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
12.1 Eventuele toekomstige wijzigingen die wij maken in ons Privacy beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomende gevallen, aan u gemeld worden via een melding op uw dashboard.
ARTIKEL 13. CONTACT
13.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy beleid gericht aan SPORTADMINISTRATIE zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@sportadminstratie.be.
13.2 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy beleid gericht aan BBC Pelt zijn welkom en dienen te worden gericht aan bbcpelt@sportadministratie.be.